W dniu 19.05.2013 trzech druhów z naszej jednostki zdało pozytywnie egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uzyskując tytuł "RATOWNIK". Gratulujemy !!!