W dniu 24.08.2014 r. druhowie z naszej jednostki zakończyli „Szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP”, realizowane w systemie wieczorowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 11 maja 2006 r. przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

- funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim

- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Celem szkolenia trwającego 31 godz. było zapoznanie się ze sposobem postępowania w czasie akcji ratownictwa technicznego, budową oraz obsługą narzędzi hydraulicznych, ewakuacją poszkodowanych w czasie wypadków drogowych. Zajęcia praktyczne odbyły się dzięki uprzejmości właściciela „P.H.U. FOX” w Nowych Osinach, który na terenie swojej firmy bezpłatnie udostępnił do celów szkoleniowych utwardzony plac i zezłomowane pojazdy oraz przez cały czas służył pomocą techniczną. Egzamin składał się z części teoretycznej oraz praktycznej który zaliczyli wszyscy druhowie z naszej jednostki.