Witamy na stronie OSP Ładzyń

Zdjęcia

18.04.2016r. o godzinie 5.09 zostaliśmy zadysponowani do wypadku samochodu ciężarowego przewożącego pszenicę na DK50 w miejscowości Ładzyń. Poszkodowany kierowca został zabrany przez zespół PRM do szpitala w Mińsku Mazowieckim. Działania zakończyliśmy o godzinie 7,35.

Na miejscu:

JRG Mińsk Mazowiecki - 2 zastępy,

OSP Ładzyń - 2 zastępy,

Pogotowie,

Policja.

Po trzech weekendach intensywnej nauki zakończyliśmy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym zaliczyło 18 druhów. Obecnie w naszej jednostce mamy 21 ratowników KPP.

O godz. 5.53 zostaliśmy zadysponowani przez PSK w Mińsku Mazowieckim do pożaru pomieszczeń gospodarczych w Stanisławowie. Działania zakończyliśmy około godziny 8. Na miejscu JRG Minsk Mazowiecki, OSP Ładzyń, OSP Pustelnik, OSP Stanisławów.

W dniu 05.03.2016 r. w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Wolą walnego zebrania dokonaliśmy wyboru nowego zarządu. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Artur Borowski

Naczelnik – Wiceprezes Michał Jurek

Z-ca Naczelnika Tomasz Sobański

Skarbnik – Cezary Ryszawa

Sekretarz – Bartłomiej Fetner

Gospodarz – Urszula Jurek

Kronikarz – Aneta Poziemska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Waldemar Zbytek

Sekretarz – Arkadiusz Widłaś

Członek – Adam Zieliński

W dniach 16 i 17 stycznia 2016 roku na akwenie przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.

 

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod dotarcia do osób, które znalazły się w wodzie w wyniku załamania się pod nimi lodu. W ćwiczeniach oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wzięły udział jednostki OSP Długa Kościelna, OSP Kałuszyn, OSP Latowicz i OSP Stojadła, które w zeszłym roku zostały wyposażone ze środków budżetu państwa w sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego. Przećwiczono różne metody dotarcia do osób poszkodowanych, zarówno przy wykorzystaniu sań lodowych jak i drabin nasadkowych. Pod kątem medyczny, ćwiczenia zabezpieczała Grupa Medyczna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu.