Witamy na stronie OSP Ładzyń

Zdjęcia

Mikołaj nie ominął i naszej jednostki Emotikon smile Dostaliśmy pod choinkę 5 par rękawic specjalnych Holik. Dziękujemy.

Dzisiejszego dnia po raz pierwszy pełniliśmy dyżur razem ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym 08 grudnia 2015 r. pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ładzyniu w wybranych dniach będziemy pełnili dyżury w komendzie PSP w Mińsku Mazowieckim. Nasza rola to wsparcie działań PSP i OSP na terenie powiatu Mińskiego. Dyżury pełnione będą ambulansem ratowniczym Mercedes Sprinter 313 CDI (SLRMed). Obsadę stanowić będą Ratownicy Kwalifikowani, wymiennie Ratownik Medyczny lub Pielęgniarz. 

Zadania ratownicze przewidziane dla zespołu SLRMed:

Zastęp prowadzić będzie działania ratownicze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Zadana:

1. Prowadzenie działań ratowniczych po zadysponowaniu przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim wraz z zastępami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub samodzielnie. 

2. Współdziałanie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Mińsku Mazowieckim podczas prowadzonych przez nią działań.

3. Współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia działań oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy nadmienić, iż koszty dyżurów i wyjazdów do działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pełnienia dyżurów będą w całości pokrywane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ładzyniu.

Z naszej jednostki udział brało 3 druhów którzy zakończyli szkolenie egzaminem z wynikiem pozytywnym.

W dniu 13.12.2015 r. zakończyło się trwające od 07.12.2015 r. „Szkolenie Dowódców OSP”, realizowane w systemie wieczorowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dla druhów z jednostek: OSP Dłużka, OSP Jeruzal, OSP Jędrzejnik, OSP Królewiec, OSP Cegłów, OSP Dębe Wielkie, OSP Kałuszyn, OSP Stanisławów, OSP Stojadła, OSP Ładzyń, OSP Łaziska, OSP Mistów, OSP Mlęcin, OSP Mrozy, OSP Pustelnik, OSP Rządza, OSP Stara Niedziałka, OSP Zamienie i OSP Żaków. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 11 maja 2006 r. przez KG PSP, przy udziale kadry dydaktycznej składającej się z:

 

– funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Mińsku Mazowieckim

 

– funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

 

Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 38 druhów.

29.10.2015 o godzinie 9.50 zespół inspekcyjny KP PSP w Mińsku Mazowieckim w składzie mł. bryg. Artur Zalewski (Naczelnik Wydziału Operacyjnego) i kpt. Kamil Płochocki (Specjalista ds. Operacyjnych) przeprowadzili w naszej jednostce inspekcję gotowości operacyjnej. Kontroli poddane zostało: czas reakcji na wezwanie, wyszkolenie, wyposażenie i.t.d. Ogólna ocena inspekcji OSP w Ładzyniu: BARDZO DOBRY !

27.10.2015 roku około godziny 18:03 zostaliśmy zadysponowani przez PSK do pożaru sadzy w naszej wsi przy ulicy Miłej. W działaniach brało udział 5 zastępów OSP i JRG PSP Mińsk Mazowiecki. Działania zakończyliśmy o godzinie 19:36.